Đề thi Toán 10 học kỳ 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Nhân Chính – Hà Nội


Đề thi Toán 10 học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 trường THPT Nhân Chính – Hà Nội (đề số 1) được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 15 câu, chiếm 6 điểm, phần tự luận gồm 4 câu, chiếm 4 điểm, thời gian làm bài 60 phút, đề nhằm giúp giáo viên bộ môn và nhà trường đánh giá lại toàn diện các kiến thức Toán 10 mà học sinh đã được học trong thời gian qua.

Trích dẫn đề thi Toán 10 học kỳ 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Nhân Chính – Hà Nội:
+ Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(-8;3), B(4;12), C(4;-13).
a) Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABDC là hình bình hành.
b) Tìm tọa độ điểm E trên trục hoành sao cho tam giác ABE vuông tại A.
c) Tìm tọa độ điểm I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
[ads]
+ Cho các vec tơ a, b khác 0. Khẳng định nào sau đây SAI?
A. a, b cùng hướng khi và chỉ khi a.b = |a|.|b|.
B. a, b ngược hướng khi và chỉ khi a.b = -|a|.|b|.
C. a ⊥ b khi và chỉ khi a.b = 0.
D. a, b cùng phương khi và chỉ khi a.b = 1.
+ Gọi T là tổng các giá trị của m để phương trình x^2 – (m + 2)x + m + 1 = 0 có 2 nghiệm phân biệt và nghiệm này gấp đôi nghiệm kia. Khi đó T nhận giá trị?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com