18 đề ôn tập kiểm tra Hình học 11 chương 3 – quan hệ vuông góc


Tài liệu gồm 32 trang được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển chọn 18 đề ôn tập kiểm tra Hình học 11 chương 3, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề vec-tơ trong không gian, quan hệ vuông góc, các đề được biên soạn theo cùng một cấu trúc: 10 câu trắc nghiệm khách quan kết hợp với 2 câu tự luận theo tỉ lệ điểm 50:50, học sinh có thể sử dụng tài liệu để ôn tập chuẩn bị cho các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra một tiết Hình học 11 chương 3 (lưu ý: phần trắc nghiệm có đáp án).

Trích dẫn tài liệu 18 đề ôn tập kiểm tra Hình học 11 chương 3 – quan hệ vuông góc:
+ Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) cắt nhau và điểm M. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Có duy nhất một mặt phẳng qua M và vuông góc với (P).
B. Có vô số mặt phẳng qua M vuông góc với (P) và vuông góc với (Q).
C. Có duy nhất một mặt phẳng qua M vuông góc với (P) và vuông góc với (Q).
Có vô số mặt phẳng qua M vuông góc với (P) và vuông góc với (Q).
+ Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.
B. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song với c (hoặc b trùng với c).


C. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai véctơ chỉ phương của hai đường thẳng đó.
D. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c thì b song song với c.
+ Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng thuộc mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.
B. Nếu hai mặt phẳng (a) và (b) đều vuông góc với mặt phẳng (c) thì giao tuyến d của (a) và (b) nếu có sẽ vuông góc với (c).
C. Hai mặt phẳng (a) ⊥ (b) và (a) ∩ (b) = d. Với mỗi điểm A thuộc (a) và mỗi điểm B thuộc (b) thì ta có đường thẳng AB vuông góc với d.
D. Hai mặt phẳng phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com