20 đề ôn tập kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 – giới hạn


Tài liệu gồm 35 trang được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển tập 20 đề ôn tập kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4: chủ đề giới hạn, các nội dung kiểm tra bao gồm: giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục. Các đề kiểm tra được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 10 câu (có đáp án) và phần tự luận gồm 2 câu. Bộ đề giúp các em học sinh khối 11 ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra một tiết Đại số và Giải tích 11 chương 4.

Trích dẫn tài liệu 20 đề ôn tập kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 – giới hạn:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A. Nếu một hàm số liên tục trên khoảng (a;b) thì nó cũng liên tục trên mọi khoảng con của khoảng (a;b).
B. Mọi hàm số đa thức đều liên tục trên tập số thực.
C. Mọi hàm số phân thức hữu tỉ đều liên tục trên mọi khoảng mà nó xác định.
D. Nếu một hàm số liên tục trên hai khoảng liên tiếp (a;b) và (b;c) thì nó cũng liên tục trên khoảng (c;a).
[ads]
+ Cho hàm số y = f(x). Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Nếu f(a).f(b) > 0 thì hàm số liên tục trên (a;b).
B. Nếu f(a).f(b) < 0 thì hàm số liên tục trên (a;b).
C. Nếu hàm số liên tục trên [a;b] thì f(a).f(b) < 0.
D. Nếu hàm số liên tục trên [a;b] và f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có nghiệm.
+ Cho hàm số y = f(x) xác định trên đoạn [a;b]. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (a;b).
B. Nếu f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (a;b).
C. Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 không có nghiệm thuộc khoảng (a;b).
D. Nếu phương trình f(x) = 0 có nghiệm thuộc khoảng (a;b) thì hàm số y = f(x) phải liên tục trên khoảng (a;b).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com