Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình


Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình mã đề 123 gồm 05 trang với 35 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề nhằm kiểm tra chất lượng môn Toán 10 cuối học kỳ 1 của các lớp 10 Toán, 10 Lý, 10 Hóa, 10 Sinh, 10 Tin, 10 Anh 1, 10 Anh 2, 10 Nga, 10 Pháp, 10 Trung, 10 CLC TN, 10 TN Tự nhiên, 10 TN Xã hội, đề thi có đáp án phần trắc nghiệm và lời giải chi tiết phần tự luận.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình:
+ Cho hai hàm số y = x + 1 và y = x^2 – x – 2 có đồ thị lần lượt là d và (P).
a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số (vẽ trên cùng một hệ tọa độ ).
b) Biết rằng d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B. Tính diện tích tam giác OAB (với O là gốc hệ trục tọa độ).
+ Tập xác định D và tính chẵn lẻ của hàm số y = x^3 + 5x là?
A. D = R, hàm số chẵn. B. D = R\{0}, hàm số lẻ.
C. D = R, hàm số không chẵn không lẻ. D. D = R, hàm số lẻ.
[ads]
+ Cho hàm số y = 2x^2 + 4x – 1. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên (-∞;1) và nghịch biến trên (1;+∞).
B. Hàm số đồng biến trên (-1;+∞) và nghịch biến trên (-∞;-1).
C. Hàm số nghịch biến trên (-1;+∞) và đồng biến trên (-∞;-1).
D. Hàm số nghịch biến trên (-∞;1) và đồng biến trên (1;+∞).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com