Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định mã đề 132 gồm 03 trang với 34 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, học sinh có 90 phút để làm bài thi, kỳ thi được diễn ra tại trường vào ngày 26 tháng 12 năm 2018 nhằm kiểm tra lại các chủ đề kiến thức Toán 10 mà học sinh đã được học trong học kỳ 1 vừa qua của năm 2018 – 2019, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định:
+ Cho phương trình √(x + 1) = x – 1 (1). Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:
A. Phương trình (1) có tập xác định là [1;+∞).
B. Phương trình (1) tương đương với phương trình x + 1 = (x – 1)^2.
C. Tập xác định của phương trình (1) chứa đoạn [-1;1].
D. Phương trình (1) vô nghiệm.


+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 3 điểm A(1;2), B(-2;1), C(3;1).
a) Chứng minh rằng A, B, C là 3 đỉnh của một tam giác. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.
b) Tìm tọa độ điểm M để tam giác MAB vuông cân tại M.
+ Cho tam giác ABC có AB = 3, BC = √7, CA = 5. Gọi ma, mb, mc lần lượt là độ dài các đường trung tuyến đi qua các đỉnh A, B, C của tam giác. Khi đó ma^2 + mb^2 + mc^2 bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com