Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình


Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình mã đề 130 gồm 25 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận, thời gian làm bài thi 60 phút, kỳ thi được tổ chức nhằm đánh giá lại tất cả những kiến thức Toán 10 mà học sinh đã được tiếp thu trong quãng thời gian qua, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình:
+ Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình x^2 – 2mx + m^2 – m + 2 = 0 (m là tham số). Đặt P = x1x2 – 1/2.(x1 + x2). Chọn đáp án đúng?
A. Giá trị nhỏ nhất của P bằng 1. B. Giá trị nhỏ nhất của P bằng -2.
C. Giá trị nhỏ nhất của P bằng 2. D. Biểu thức P không tồn tại giá trị nhỏ nhất.
+ Cho hàm số y = -x^2 – 2x + 1. Chọn phương án sai?
A. Hàm số không chẵn, không lẻ.
B. Đồ thị hàm số có trục đối xứng là đường thẳng có phương trình x = -1.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞;-1).
D. Đồ thị hàm số nhận điểm I(-1;4) làm đỉnh.
[ads]
+ Có ba đội học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình gồm 128 em cùng tham gia lao động trồng cây. Mỗi em ở đội số 1 trồng được 3 cây bạch đàn và 4 cây bàng. Mỗi em ở đội số 2 trồng được 2 cây bạch đàn và 5 cây bàng. Mỗi em ở đội số 3 trồng được 6 cây bạch đàn. Cả ba đội trồng được là 476 cây bạch đàn và 375 cây bàng. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu em học sinh?
A. Đội 1 có 43 em, đội 2 có 45 em, đội 3 có 40 em.
B. Đội 1 có 40 em, đội 2 có 43 em, đội 3 có 45 em.
C. Đội 1 có 45 em, đội 2 có 43 em, đội 3 có 40 em.
D. Đội 1 có 45 em, đội 2 có 40 em, đội 3 có 43 em.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com