Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Hùng Vương – Bình Dương


Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Hùng Vương – Bình Dương mã đề 105 được biên soạn nhằm kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 10 đối với các lớp học theo chương trình nâng cao, đề gồm 03 trang với 25 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, học sinh làm bài thi trong 90 phút, đề thi có đáp án phần trắc nghiệm và lời giải phần tự luận.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Hùng Vương – Bình Dương:
+ Biết rằng parabol (P): y = ax^2 – bx + c cắt trục tung tại điểm có tung độ là 4, đi qua điểm A(3;7) và có trục đối xứng là đường thẳng x = 2. Giá trị của biểu thức S = abc là?
[ads]
+ Gọi E là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m trong đoạn [-21;21] để phương trình x^2 + x + m = 0 vô nghiệm. Tổng các phần tử của S là?
+ Cho phương trình x^2 – 4x + m – 1 = 0 (m là tham số). Tìm m để:
1. Phương trình có 2 nghiệm dương.
2. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa: x1(21 + 6×2) = -x2(21 + 6×1).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com