Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng


Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng có mã đề chính thức T10-01 gồm 02 trang, đề được biên soạn theo hình thức kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận theo tỉ lệ điểm 4 – 6, trong đó phần trắc nghiệm gồm 20 câu và phần tự luận gồm 2 câu, thời gian để học sinh hoàn thành bài thi là 90 phút (không tính khoảng thời gian giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 01, 02, 03, 04.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng:
+ Cho X là tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 9, Y là tập hợp các số nguyên dương chẵn nhỏ hơn 10, K là tập hợp các ước nguyên dương của 12. Tập hợp X ∪ (Y ∩ K) được viết dưới dạng liệt kê phần tử là?
+ Cho tam giác ABC và điểm M sao cho MA – MB – MC = 0. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. ABCM là hình bình hành. B. ABMC là hình bình hành.
C. BAMC là hình bình hành. D. AMBC là hình bình hành.
[ads]
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A(−3;6), B(1;2), C(3;4).
a) Tìm tọa độ của I là trung điểm đoạn thẳng BC và tính tích vô hướng OA.(OB + OC).
b) Tính (giá trị đúng) diện tích của hình tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com