Đề thi HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương


Vừa qua, trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương đã tiến hành tổ chức kỳ thi học kỳ 1 môn Toán 12 nhằm đánh giá lại tất cả những kiến thức môn Toán học sinh khối 12 đã được truyền đạt trong giai đoạn vừa qua của năm học 2018 – 2019. Đề thi HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương có mã đề 759 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài thi trong vòng 90 phút, đề thi có đáp án các mã đề 759, 760, 761, 762, 763, 764.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Một người cần làm một hình lăng trụ tam giác đều từ tấm nhựa phẳng để có thể tích là 6√3 cm3. Để ít hao tốn vật liệu nhất thì cần tính độ dài các cạnh của khối lăng trụ tam giác đều này bằng bao nhiêu?
A. Cạnh đáy bằng 2√6 cm và cạnh bên bằng 1 cm.
B. Cạnh đáy bằng 2√3 cm và cạnh bên bằng 2 cm.
C. Cạnh đáy bằng 2√2 cm và cạnh bên bằng 3 cm.
D. Cạnh đáy bằng 4√3 cm và cạnh bên bằng 1 cm.
[ads]
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Khối chóp tứ giác đều là khối đa diện đều loại {3;3}.
B. Khối bát diện đều không phải là khối đa diện lồi.
C. Lắp ghép hai khối hộp luôn được một khối đa diện lồi.
D. Tồn tại hình đa diện có số đỉnh bằng số mặt.
+ Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh.
B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.
C. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.
D. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]