Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Quảng Nam


TOANMATH.com giới thiệu đến đọc giả nội dung đề thi HK1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Quảng Nam, đề thi khá ngắn gọn với chỉ 32 câu trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong thời gian 60 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 05 tháng 01 năm 2019.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Quảng Nam:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R và không có cực trị, đồ thị của hàm số y = f(x) là đường cong ở hình vẽ bên. Xét hàm số h(x) = 1/2.[f(x)]^2 – 2x.f(x) + 2x^2. Mệnh để nào sau đây đúng?
A. Đồ thị của hàm số y = (x) có điểm cực tiểu là M(1;0).
B. Hàm số y = h(x) không có cực trị.
C. Đồ thị của hàm số y = f(x) có điểm cực đại là N(1;2).
D. Đồ thị của hàm số y = h(x) có điểm cực đại là M(1;0).
[ads]
+ Cho mặt cầu (S) có bán kính R = 5. Khối tứ diện ABCD có tất cả các định thay đổi và cùng thuộc mặt cầu (S) sao cho tam giác ABC vuông cân tại B và DA = DB = DC. Biết thể tích lớn nhất của khối tứ diện ABCD là a/b (a, b là các số nguyên dương và C là phân số tối giản), tính a + b.
+ Cho phương trình 3^(x^2 – 4x + m + 1) + 3^(x – m + 1) = 3.(3^(x^2 – 3x) + 1) với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có ba nghiệm thực phân biệt, đồng thời tích của ba nghiệm đó nhỏ hơn 27?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]