Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Quảng Trị


TOANMATH.com giới thiệu đến các bạn nội dung đề thi HK1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Quảng Trị, kỳ thi được diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2018, đề có mã 132 với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài thi 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Quảng Trị:
+ Cho khối lập phương ABCD.A’B’C’D’. Mặt phẳng (ACC’) chia khối lập phương trên thành những khối đa diện nào?
A. Hai khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ và BCD.B’C’D’.
B. Hai khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ và ACD.A’C’D’.
C. Hai khối chóp tam giác C’.ABC và C’.ACD.
D. Hai khối chóp tứ giác C’.ABCD và C’.ABB’A’.
[ads]
+ Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng theo hình thức lãi kép, lãi suất r = 0,5% một tháng (kể từ tháng thứ 2, tiền lãi được tính theo phần trăm tổng tiền có được của tháng trước đó với tiền lãi của tháng trước đó). Sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó có nhiều hơn 125 triệu?
+ Tính tổng S tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = x^4 – 2mx^2 + 1 có ba điểm cực trị, đồng thời đường tròn đi qua ba điểm cực trị đó có bán kính bằng 1.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]