Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Long An


Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Long An (cơ bản + tự chọn nâng cao) mã đề 121 được biên soạn để đánh giá chất lượng học tập môn Toán của học sinh các lớp 10A1, 10A2, 10H, 10L, 10SH, 10K, đề gồm 20 câu trắc nghiệm kết hợp với 6 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Long An:
+ Cho phương trình ax + b = 0. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Nếu a ≠ 0 thì phương trình có một nghiệm duy nhất.
B. Nếu a = 0 và b ≠ 0 thì phương trình có nghiệm.
C. Nếu a = 0 và b = 0 thì phương trình vô nghiệm.
D. Nếu a = 0 thì phương trình có nghiệm.
[ads]
+ Cho hai điểm phân biệt và cố định A, B, gọi I là trung điểm AB. Tìm tập hợp các điểm M thoả mãn |MA + MB| = |MA – MB|.
A. Đường tròn đường kính AB. B. Nửa đường tròn đường kính AB.
C. Đường tròn tâm I, bán kính AB. D. Trung trực của AB.
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A(3;1), B(-1;-1), C(6;0). Tính góc A của tam giác ABC.
A. Góc A bằng 60 độ. B. Góc A bằng 45 độ.
C. Góc A bằng 135 độ. D. Góc A bằng 90 độ.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com