Phân dạng câu hỏi và bài tập đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019

Tài liệu gồm 108 trang được biên soạn bởi tập thể quý thầy, cô giáo nhóm Strong Team Toán VD – VDC, tuyển tập 632 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm có đáp án được tách từ 22 đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019. Các câu hỏi và bài tập được phân dạng thành 15 chủ đề:

Chủ đề 1. Mệnh đề.
Chủ đề 2. Tập hợp.
Chủ đề 3. Các phép toán tập hợp.
Chủ đề 4. Các tập hợp số.
Chủ đề 5. Số gần đúng. Sai số.
Chủ đề 6. Hàm số
Chủ đề 7. Hàm số bậc nhất.
Chủ đề 8. Hàm số bậc hai.
Chủ đề 9. Các định nghĩa.


Chủ đề 10. Tổng và hiệu của hai véc-tơ.
Chủ đề 11. Tích của véc-tơ với một số.
Chủ đề 12. Hệ trục toạ độ.
Chủ đề 13. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ.
Chủ đề 14. Tích vô hướng.
Chủ đề 15. Các hệ thức lượng trong tam giác.


HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU: Click vào biểu tượng "Tải xuống" trên thanh công cụ trình xem PDF.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com