936 bài tập trắc nghiệm số phức


TOANMATH.com giới thiệu thiệu đến thầy, cô và các em học sinh khối 12 tài liệu tuyển tập 936 bài tập trắc nghiệm số phức ôn thi THPT Quốc gia môn Toán, tài liệu gồm 266 trang gồm 453 câu hỏi số phức và các phép toán, 256 câu phương trình và các bài tập tìm số phức thỏa mãn điều kiện, 227 câu biểu diễn hình học của số phức, tìm tập hợp điểm.

Mục lục tài liệu 936 bài tập trắc nghiệm số phức:
Phần 1. Tóm tắt lý thuyết.
Phần 2. Số phức và các phép toán (453 câu).
A – Bài tập (260 câu).
B – Hướng dẫn giải.
C – Bài tập tự luyện (193 câu).


Phần 3. Phương trình và các bài tập tìm số phức thỏa mãn điều kiện (256 câu).
A – Bài tập (130 câu).
B – Hướng dẫn giải.
C – Bài tập tự luyện (126 câu).
Phần 4. Biểu diễn hình học của số phức, tìm tập hợp điểm (227 câu).
A – Bài tập (138 câu).
B – Hướng dẫn giải.
C – Bài tập tự luyện (89 câu).

Trong mỗi phần đều bao gồm các bài tập trắc nghiệm số phức có đáp án và lời giải chi tiết, nhằm giúp các em học sinh nắm được phương pháp, kỹ năng giải toán số phức, và phần bài tập trắc nghiệm số phức tự luyện, giúp các em tự kiểm tra lại các kiến thức đã tiếp thu được. Tài liệu còn hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay Casio – Vinacal để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm số phức.


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com