Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Trấn Biên – Đồng Nai


Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Trấn Biên – Đồng Nai có mã đề 357 gồm 25 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan thuộc chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, học sinh làm bài trong một tiết học (tương ứng 45 phút).

Trích dẫn đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Trấn Biên – Đồng Nai:
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x^2 + y^2 + z^2 – 2x – 2y + 4z – 19 = 0, điểm M (4;-3;8). Qua điểm M kẻ tiếp tuyến MA với mặt cầu (S) trong đó A là tiếp điểm. Gọi I là tâm của mặt cầu (S), diện tích của tam giác MAI bằng?
[ads]
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (α): 6x – 3y – 2z – 6 = 0. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Mặt phẳng (α) chứa điểm A(1,2,-3). B. Mặt phẳng (α) cắt ba trục Ox, Oy, Oz.
C. Khoảng cách từ O đến (α) bằng 3/4. D. Một vectơ pháp tuyến của (α) là n(-6,3,2).
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (2018;-1;-2019). Hình chiếu vuông góc của điểm M trên trục Oz có tọa độ?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com