Đề KSCL Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc


Đề KSCL Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc mã đề 501 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm, học sinh làm bài thi Toán trong thời gian 90 phút, kỳ thi được tổ chức nhằm đánh giá và nâng cao chất lượng môn Toán thường xuyên đối với học sinh khối 11, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
+ Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng:
A. Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến.
B. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng trục.
C. Thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm và phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng qua tâm
D. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến.
[ads]
+ Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng:
A. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với 1 mặt phẳng thì song song với nhau.
B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thứ 3 thì song song với nhau.
C. Một đường thẳng và một mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.
+ Lớp 11A1 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc có 10 học sinh giỏi trong đó có 1 nam và 9 nữ. Lớp 11A2 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc có 8 học sinh giỏi trong đó có 6 nam và 2 nữ. Cần chọn mỗi lớp 2 học sinh giỏi đi dự đại hội thi đua của trường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho trong 4 học sinh được chọn có 2 nam và 2 nữ.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com