Bộ đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4 (số phức) có đáp án


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh lớp 12 tài liệu bộ đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4 (số phức) có đáp án, tài liệu gồm 21 trang tuyển chọn 06 đề kiểm tra số phức dạng trắc nghiệm khách quan, mỗi đề gồm 25 câu hỏi và bài toán, bộ đề được biên soạn bởi tập thể quý thầy, cô giáo nhóm Toán VD – VDC.

Trích dẫn nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 4 (số phức) có đáp án:
+ Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức z1 = 3 + 2i, z2 = 3 – 2i, z3 = -3 – 2i. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. A và B đối xứng nhau qua trục hoành.
B. A, B, C nằm trên đường tròn tâm là gốc tọa độ và bán kính bằng √13.
C. B và C đối xứng nhau qua trục tung.
D. Trọng tâm của tam giác ABC là điểm G(1;2/3).


+ Cho số phức z biết rằng các điểm biểu diễn hình học của các số phức z; iz và z + iz tạo thành một tam giác có diện tích bằng 18. Môdun của số phức z bằng?
+ Cho hai số phức z1 = m + 3i, z2 = 2 – (m + 1)i với m thuộc R. Tìm các giá trị của m để z1, z2 là số thực.
A. m = 2 hoặc m = -3. B. m = 2 hoặc m = -1.
C. m = 1 hoặc m = -2. D. m = -2 hoặc m = -3.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com