Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Tân Hiệp – Kiên Giang


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh khối 11 đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Tân Hiệp – Kiên Giang, đề nhằm kiểm tra chủ đề kiến thức vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc.

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Tân Hiệp – Kiên Giang có mã đề 101 gồm 02 trang, đề được biên soạn theo dạng kết hợp trắc nghiệm và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 16 câu (từ câu 49 đến câu 64), phần tự luận gồm 01 câu, học sinh có 45 phút để làm bài kiểm tra, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Tân Hiệp – Kiên Giang:
+ Mệnh đề nào là mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
A. Nếu một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.
B. Nếu một đường thẳng a vuông góc với hai đường thẳng song song cùng nằm trong mặt phẳng (P) thì nó vuông góc với mặt phẳng (P).
C. Nếu một đường thẳng a vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng nằm trong mặt phẳng (P) thì nó vuông góc với mặt phẳng (P).
D. Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.


+ Cho hình chóp S.ABDC, có đáy ABCD là hình vuông và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD).
a) Chứng minh: BD ⊥ (SAC).
b) Gọi B’, C’, D’ lần lượt là hình chiếu của A lên các đường thẳng SB, SC, SD. Chứng minh bốn điểm A, B’, C’, D’ cùng thuộc một mặt phẳng.
+ Trong không gian cho đường thẳng d và điểm O. Qua điểm O có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng d. Chọn đáp án đúng.
A. duy nhất một. B. Vô số. C. hai. D. không có.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com