Đề kiểm tra giữa HK2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Việt Nam – Ba Lan – Hà Nội


Đề kiểm tra giữa HK2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Việt Nam – Ba Lan – Hà Nội mã đề 395 gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài thi Toán là 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào thứ Ba ngày 05 tháng 03 năm 2019 nhằm đánh giá lại toàn bộ các kiến thức Toán 11 mà học sinh đã học từ đầu học kỳ 2 đến nay. Các chủ đề kiểm tra gồm có: giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục (Đại số và Giải tích 11 chương 4) và vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc (Hình học 11 chương 3).

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Việt Nam – Ba Lan – Hà Nội:
+ Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: Trong không gian:
A. Ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ phải nằm trong cùng một mặt phẳng.
B. Ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi giá của ba vectơ đi song song với nhau.
C. Ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ cùng hướng.
D. Ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi giá của ba vectơ đó cùng song song với một mặt phẳng.
[ads]
+ Cho các khẳng định:
(I): Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [a;b] và f(a).(b) < 0. Khi đó phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên khoảng (a;b).
(II): Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [a;b] và f(a).f(b) > 0. Khi đó phương trình f(x) = 0 không có nghiệm trên khoảng (a;b).
Trong các khẳng định trên:
A. Chỉ (I) đúng. B. Cả (I), (II) đúng. C. Cả (I), (II) sai. D. Chỉ (II) đúng.
+ Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và điểm O không thuộc mặt phẳng (P). Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. Nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với mặt phẳng (P) thì chúng song song với nhau.
B. Nếu a // b và a vuông góc với mặt phẳng (P) thì b cũng vuông góc với mặt phẳng (P).
C. Có duy nhất một đường thẳng d đi qua điểm O và song song với mặt phẳng (P).
D. Có duy nhất một đường thẳng d đi qua điểm O và vuông góc với mặt phẳng (P).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com