Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 11 năm 2018 – 2019 sở GD&ĐT Vĩnh Long

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 11 năm học 2018 – 2019 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 11 năm 2018 – 2019 sở GD&ĐT Vĩnh Long:
+ Cho cấp số nhân có bốn số hạng có tổng các số hạng bằng 15 và tổng bình phương của các số hạng này bằng 85. Tìm cấp số nhân đó.
+ Cho m, n là các số nguyên dương, m khác n và (un) là một cấp số cộng có tính chất 4n = 1/m và um = 1/n. Tính tổng Smn của mn số hạng đầu tiên của cấp số cộng trên theo m, n.
+ Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;7), B(-2;0), C(9;0). Xét hình chữ nhật MNPQ với M thuộc đoạn AB, N thuộc đoạn AC và P, Q nằm trong đoạn BC. Xác định tọa độ điểm M sao cho hình chữ nhật MNPQ có diện tích lớn nhất.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]