Tài liệu tự học chủ đề đạo hàm – Trần Quốc Nghĩa


TOANMATH.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 tài liệu tự học chủ đề đạo hàm do thầy Trần Quốc Nghĩa biên soạn, tài liệu trình bày các lý thuyết cơ bản, các dạng toán thường gặp, bài tập cơ bản và nâng cao về chủ đề đạo hàm và các vấn đề có liên quan trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 5.

Khái quát nội dung tài liệu tự học chủ đề đạo hàm – Trần Quốc Nghĩa:
Vấn đề 1. ĐẠO HÀM VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
+ Dạng 1. Tìm số gia của hàm số.
+ Dạng 2. Tính đạo hàm bằng định nghĩa.
+ Dạng 3. Quan hệ giữa liên tục và đạo hàm.
+ Dạng 4. Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Bài toán tiếp tuyến.
+ Dạng 5. Ý nghĩa Vật lí của đạo hàm cấp.
Vấn đề 2. CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
+ Dạng 1. Tìm đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương của các hàm số, đạo hàm của hàm số hợp.
+ Dạng 2. Tìm đạo hàm của các hàm số lượng giác.
+ Dạng 3. Phương trình, bất phương trình chứa đạo hàm.
+ Dạng 4. Sử dụng đạo hàm chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức.
[ads]
Vấn đề 3. VI PHÂN – ĐẠO HÀM CẤP CAO
+ Dạng 1. Tìm vi phân của hàm số.
+ Dạng 2. Tính gần đúng giá trị của hàm số.
+ Dạng 3. Tính đạo hàm cấp cao của hàm số.
+ Dạng 4. Ý nghĩa của đạo hàm cấp hai.
+ Dạng 5. Tìm công thức đạo hàm cấp n.
+ Dạng 6. Chứng minh đẳng thức có chứa đạo hàm.
Vấn đề 4. SỬ DỤNG ĐẠO HÀM TRONG CÁC BÀI TOÁN CÓ CHỨA kCn
Vấn đề 5. DÙNG ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM ĐỂ TÌM GIỚI HẠN
BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO CHỦ ĐỀ ĐẠO HÀM
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ ĐẠO HÀM
+ Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm.
+ Bài 2. Qui tắc tính đạo hàm.
+ Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác.
+ Bài 4. Vi phân.
+ Bài 5. Đạo hàm cấp cao.
CÁC ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CHƯƠNG 5
+ Đề số 1 – Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 5 trường Chương Mỹ B, Hà Nội.
+ Đề số 2 – Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 5 trường Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình.
+ Đề số 3 – Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 5 trường Vĩnh Lộc, Huế.
+ Đề số 4 – Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 5 trường Nho Quan A, Ninh Bình.
+ Đề số 5 – Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 5 trường Nguyễn Trung Trực, Bình Định.
+ Đề số 6 – Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 5 trường Nguyễn Khuyến, Bình Phước.
BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com