Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Lâm Đồng

Thứ Năm ngày 25 tháng 04 năm 2019, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 12 năm học 2018 – 2019, kỳ thi nhằm đánh giá một cách chính xác và khách quan về năng lực học tập môn Toán của học sinh khối 12 trong thời gian vừa qua.

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Lâm Đồng có mã đề 101, nội dung đề giới hạn trong chương trình học kỳ 2 Toán 12, đề gồm 7 trang với 50 câu hỏi và bài tập dạng trắc nghiệm, học sinh làm bài thi HK2 Toán 12 trong khoảng thời gian 90 phút.
[ads]
Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Lâm Đồng:
+ Một khung cửa kính hình parabol với đỉnh M và cạnh đáy AB như minh họa ở hình bên. Biết chi phí để lắp phần kính màu (phần tô đậm trong hình) là 200.000 đồng/m2 và phần kính trắng còn lại là 150.000 đồng/m2. Cho MN = AB = 4m và MC = CD = DN. Hỏi số tiền để lắp kính cho khung cửa như trên gần nhất với số tiền nào dưới đây?
+ Một thùng rượu vang có dạng hình tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn bằng nhau, khoảng cách giữa hai đáy bằng 80 (cm). Đường sinh của mặt xung quanh thùng là một phần đường tròn có bán kính bằng 60 (cm) (tham khảo hình minh họa bên). Hỏi thùng đó có thể đựng bao nhiêu lít rượu ? (làm tròn đến hàng đơn vị).
+ Trong không gian Oxyz, cho hình hộp chữ nhật OABC.O’A’B’C’ có ba đỉnh A, C, O’ lần lượt nằm trên ba tia Ox, Oy, Oz và có ba cạnh OA = 6, OC = 8, OO’ = 5 (tham khảo hình vẽ minh họa). Điểm B có toạ độ là?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]