Đề thi HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – TP HCM


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các bạn học sinh lớp 12 đề thi HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – TP HCM, đề thi có mã đề 613 gồm 4 trang, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 35 câu hỏi và bài toán, học sinh làm bài trong 70 phút, đề thi có đáp án mã đề 611, 612, 613, 614.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – TP HCM:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (a): x – 3z + 1 = 0 và (b): 2x + y – 3 = 0. Gọi đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng (a) và (b). Mặt phẳng nào sau đây chứa đường thẳng d?
[ads]
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0;1;1), B(3;0;-1), C(0;21;-19) và mặt cầu (S): (x – 1)^2 + (y – 1)^2 + (z – 1)^2 = 1. Gọi M(a;b;c) là điểm thuộc mặt cầu (S) sao cho biểu thức T = 3MA^2 + 2MB^2 + MC^2 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính S = a + b – 3c.
+ Cho hàm số y = x^4 – 3x^2 + m có đồ thị (Cm) với m là tham số thực. Giả sử (Cm) cắt Ox tại 4 điểm phân biệt như hình vẽ. Gọi S1, S2, S3 là diện tích các miền gạch chéo được cho trên hình vẽ và thỏa mãn S1 + S2 = S3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com