Đề thi sát hạch lần 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương


Nhằm đánh giá một cách chính xác và công bằng các kiến thức môn Toán mà học sinh lớp 10 đã được học trong học kỳ vừa qua, trường THPT Đoàn Thượng (xã Đoàn Thượng – huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương) đã tổ chức kỳ thi sát hạch môn Toán 11 lần thứ 2 năm học 2018 – 2019.

Đề thi sát hạch lần 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương mã đề 962 gồm 07 trang, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, mỗi câu có 4 đáp án A, B, C, D để học sinh chọn lựa, mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 0,2 điểm, học sinh làm bài thi trong thời gian 90 phút, đề thi có đáp án.
[ads]
Trích dẫn đề thi sát hạch lần 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Trong không gian cho mặt phẳng (P) và điểm M không thuộc mặt phẳng (P). Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Qua M kẻ được vô số đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P).
B. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M tạo với mặt phẳng (P) một góc bằng 60 độ.
C. Qua M có vô số đường thẳng song song với mặt phẳng (P) và các đường thẳng đó cùng thuộc mặt phẳng (Q) qua M và song song với (P).
D. Qua M có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (P).
+ Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Xác suất để các bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3 chạy tốt lần lượt là 0,9; 0,8; 0,7. Xác suất để đoạn mạch điện đó có dòng điện chạy qua là?
+ Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng?
A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.
C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.
D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com