Hướng dẫn giải 60 bài toán hàm số và đồ thị VD – VDC


Tài liệu gồm 35 trang tuyển chọn 60 bài toán hàm số và đồ thị mức độ vận dụng và vận dụng cao trích từ các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm học 2018 – 2019, các bài toán được phân tích và hướng dẫn giải chi tiết. Tài liệu nhằm hỗ trợ các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán.

Trích dẫn tài liệu hướng dẫn giải 60 bài toán hàm số và đồ thị VD – VDC:
+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số y = x^4 – 2mx^2 + 2m + m^4 có 3 điểm cực trị đồng thời các điểm cực trị của đồ thị lập thành tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 1. Tính tổng các phần tử của S.


+ Cho hàm số có đồ thị (C): y = (2x + 1)/(x – 1). Gọi M là điểm bất kì thuộc đồ thị (C). Gọi tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M cắt các tiệm cận của (C) tại hai điểm P và Q. Gọi G là trọng tâm tam giác IPQ (với I là giao điểm của hai đường tiệm cận của (C). Diện tích tam giác GPQ là?
+ Biết hai điểm B(a;b), C(c;d) thuộc hai nhánh của đồ thị hàm số y = 2x/(x – 1) sao cho tam giác ABC vuông cân tại đỉnh A(2;0), khi đó giá trị biểu thức T = ab + cd bằng?Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com