Phân tích và bình luận đề thi thử THPTQG 2019 Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh


TOANMATH.com giới thiệu đến các em học sinh tài liệu phân tích và bình luận đề thi thử THPTQG 2019 Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tài liệu gồm 78 trang hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử THPTQG năm 2019 môn Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh, các câu hỏi và bài toán vận dụng trong tài liệu được phân tích kỹ càng, bình luận chuyên sâu để các em hiểu được cách tiếp cận và hướng tư duy để giải quyết khi gặp bài toán khó, ngoài ra, các bài toán được phát triển, bổ sung thêm các bài toán tương tự để học sinh rèn luyện. Tài liệu được biên soạn bởi tập thể quý thầy, cô giáo nhóm Strong Team Toán VD – VDC.

Trích dẫn nội dung tài liệu phân tích và bình luận đề thi thử THPTQG 2019 Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh:
+ Cho các số phức z1, z2 thỏa mãn phương trình |z – 2 – 3i| = 5 và |z1 – z2| = 6. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức w= z1 + z2 là một đường tròn. Tính bán kính đường tròn đó.
[ads]
+ Cho các số thực a, b, c thỏa mãn a^2 + b^2 + c^2 – 2a – 4b = 4. Tính P = a + 2b + 3c khi biểu thức |2a + b – 2c + 7| đạt giá trị lớn nhất.
+ Cho cấp số cộng (an), cấp số nhân (bn) thoả mãn a2 > a1 ≥ 0, b2 > b1 ≥ 1 và hàm số f(x) = x^3 – 3x sao cho f(a2) + 2 = f(a1) và f(log_2 b2) + 2 = f(log_2 b1). Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho bn > 2019.an.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com