Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 năm 2018 – 2019 trường An Phước – Ninh Thuận


Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 năm học 2018 – 2019 trường THPT An Phước – Ninh Thuận mã đề 101 gồm 2 trang, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc, đề được biên soạn theo dạng đề kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận, học sinh có 45 phút để hoàn thành bài kiểm tra.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 năm 2018 – 2019 trường An Phước – Ninh Thuận:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với nhau thì chúng cắt nhau.
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc.
C. Cho hai đường thẳng song song, đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng thứ nhất thì cũng vuông góc với đường thẳng thứ hai.
D. Trong không gian, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.


+ Cho tam giác ABC và mặt phẳng (P). Biết góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng (ABC) là φ. Hình chiếu của tam giác ABC trên mặt phẳng (P) là tam giác A’B’C’ .Tìm hệ thức liên hệ giữa diện tích tam giác ABC và diện tích tam giác A’B’C’.
+ Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông tâm O cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SA = a√3.
a) Chứng minh rằng đường thẳng CD vuông góc mặt phẳng (SAD).
b) Chứng minh rằng mặt phẳng (SAC) vuông góc mặt phẳng (SBD).
c) Xác định và tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (ABCD).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com