Đề kiểm tra 45 phút ĐS&GT 11 chương 5 năm 2018 – 2019 trường Phan Đăng Lưu – TT Huế


Đề kiểm tra 45 phút ĐS&GT 11 chương 5 năm học 2018 – 2019 trường THPT Phan Đăng Lưu – TT Huế mã đề 134, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề đạo hàm, đề kiểm tra gồm 02 trang với 20 câu trắc nghiệm, học sinh làm bài kiểm tra trong thời gian 1 tiết học.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút ĐS&GT 11 chương 5 năm 2018 – 2019 trường Phan Đăng Lưu – TT Huế:
+ Cho hàm số f(x) = m/3.x^3 – (m – 2)x^2 + x + 2. Để đạo hàm f'(x) bằng bình phương của một nhị thức bậc nhất thì giá trị m là?
[ads]
+ Cho đồ thị hàm số y = x^3 – 2x^2 + 2x có đồ thị (C). Gọi x1, x2 là hoành độ các điểm M, N trên (C) mà tại đó tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng y = -x + 2019. Khi đó x1 + x2 bằng?
+ Biết hàm số f(x) – f(2x) có đạo hàm bằng 19 tại x = 1 và đạo hàm bằng 1000 tại x = 2. Tính đạo hàm của hàm số f(x) – f(4x) tại x = 1.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com