Đề kiểm tra chất lượng Toán 10 năm 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bắc Ninh


Nhằm kiểm tra chất lượng cuối năm môn Toán lớp 10 năm học 2018 – 2019, vừa qua, phòng quản lý chất lượng – sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi học kỳ 2 Toán 10 năm học 2018 – 2019.

Đề kiểm tra chất lượng Toán 10 năm 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bắc Ninh được biên soạn theo hình thức tự luận, đề gồm 1 trang với 5 bài toán, học sinh có 90 phút để làm bài thi.

Trích dẫn đề kiểm tra chất lượng Toán 10 năm 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
[ads]
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(7;2), B(0;-4), C(3;0).
a) Viết phương trình đường thẳng BC.
b) Viết phương trình đường tròn (T) tâm A và tiếp xúc với BC.
c) Tìm điểm M trên đường tròn (T) sao cho MB^2 – MC^2 = 53.
+ Cho tam thức bậc hai f(x) = 2x^2 – (m + 2)x + m – 2 ẩn x, với m là tham số.
a) Giải bất phương trình f(x) = 0 khi m = -1.
b) Tìm m để giá trị nhỏ nhất của f(x) trên R đạt giá trị lớn nhất.
+ Cho sina = 1/3 với 0 < a < pi/2. Tính cosa, cos2a, tan2a.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com