Đề kiểm tra Hình học 11 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Trần Hưng Đạo – Gia Lai


Đề kiểm tra Hình học 11 chương 3 năm học 2018 – 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo – Gia Lai là đề kiểm tra một tiết Toán 11 bài số 5 giai đoạn học kỳ 2, đề kiểm tra được sử dụng cho các lớp thuộc ban cơ bản, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc.

Đề kiểm tra Hình học 11 chương 3 năm học 2018 – 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo – Gia Lai có mã đề 109, đề gồm 2 trang với 21 câu trắc nghiệm (chiếm 7 điểm) và 2 câu tự luận (chiếm 3 điểm), học sinh có 45 phút để làm bài kiểm tra.

Trích dẫn đề kiểm tra Hình học 11 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Trần Hưng Đạo – Gia Lai:
+ Cho tứ diện ABCD. Trên các cạnh AD, BC theo thứ tự lấy các điểm M, N sao cho MA/AD = NC/CB = 1/3. Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng MN và song song với CD. Khi đó thiết diện của tứ diện ABCD cắt bởi mặt phẳng (P) là:
A. một tam giác. B. một hình thang với đáy lớn gấp 2 lần đáy nhỏ.
C. một hình thang với đáy lớn gấp 3 lần đáy nhỏ. D. một hình thang vuông.


+ Trong không gian cho tam giác ABC. Tìm M sao cho giá trị của biểu thức P = MA^2 + MB^2 + MC^2 đạt giá trị nhỏ nhất.
A. M là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. B. M là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
C. M là trọng tâm tam giác ABC. D. M là trực tâm tam giác ABC.
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi G1, G2, G3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD, ADB. Mặt phẳng (G1G2G3) cắt tứ diện theo thiết diện là một tam giác. Giả sử diện tích của thiết diện là a/b.S trong đó a, b là phân số tối giản và S là diện tích tam giác BCD. Tính a + 2b.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com