Đề kiểm tra HK2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Võ Thành Trinh – An Giang


Thứ Bảy ngày 11 tháng 05 năm 2019, trường THPT Võ Thành Trinh, tỉnh An Giang tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2018 – 2019.

Đề kiểm tra HK2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Võ Thành Trinh – An Giang có mã đề 132, đề gồm 32 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận, học sinh có 90 phút để làm bài thi, nội dung kiểm tra gồm các chương: giới hạn, đạo hàm, vec-tơ trong không gian, quan hệ vuông góc.

Trích dẫn đề kiểm tra HK2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Võ Thành Trinh – An Giang:
+ Cho phương trình 2x^4 − 5x^2 + x + 1 = 0 (1). Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.
A. Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng (−2;0).
B. Phương trình (1) có ít nhất 2 nghiệm trong khoảng (0;2).
C. Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng (−1;1).
D. Phương trình (1) chỉ có 1 nghiệm trong khoảng (−2;1).
[ads]
+ Cho hàm số y = x^3 − 3x^2 + 6x + 1 có đồ thị là đường cong (C).
a) Tính đạo hàm của hàm số đã cho tại x = 2.
b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 3x + 10.
+ Cho hàm số y = x^4 − 2(m + 1)x^2 + m + 2 (với m là tham số) có đồ thị (Cm). Gọi A là điểm thuộc đồ thị (Cm) có hành độ bằng 1. Với giá trị nào của m thì tiếp tuyến với đồ thị (Cm) tại A vuông góc với đường thẳng y = 1/4.x + 2019?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com