Đề kiểm tra học kì 2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương


Đề kiểm tra học kì 2 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương có mã đề 132, đề gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài thi HK2 Toán 10 trong khoảng thời gian 90 phút, kì thi nhằm kiểm tra chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 10 trong giai đoạn học kì 2 năm học 2018 – 2019, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra học kì 2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x^2 + y^2 – 4x – 6y + 5 = 0. Đường thẳng d đi qua A(3;2) và cắt (C) tại 2 điểm M, N phân biệt sao cho MN ngắn nhất có phương trình là?
[ads]
+ Tam giác ABC có AB = 9cm, AC = 12cm và BC = 15cm. Khi đó đường trung tuyến AM của tam giác có độ dài là?
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 2 điểm A(−2;4), B(8;4). Có mấy điểm C trên Ox sao cho tam giác ABC vuông tại C?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com