Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường chuyên Nguyễn Du – Đắk Lắk

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường chuyên Nguyễn Du – Đắk Lắk gồm 6 mã đề: 143, 177, 211, 245, 279, 313, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan, với hình thức và cấu trúc tương tự đề tham khảo THPT Quốc gia môn Toán mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường chuyên Nguyễn Du – Đắk Lắk:
+ Ta vẽ hai nửa đường tròn như hình vẽ bên, trong đó đường kính của nửa đường tròn lớn gấp đôi đường kính của nửa đường tròn nhỏ. Biết rằng nửa hình tròn đường kính AB có bán kính bằng 4 và góc BAC = 30 độ. Diện tích hình (H) (phần tô đậm) bằng?


+ Một người vay ngân hàng 90.000.000 đồng theo hình thức trả góp trong 3 năm. Mỗi tháng người đó phải trả một số tiền bằng nhau. Giả sử lãi suất trong toàn bộ quá trình trả nợ không đổi là 0.8 % trên tháng. Tổng số tiền người đó phải trả trong toàn bộ quá trình trả nợ là?
+ Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y = f(x). Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y = |f(x + 1) + m| có 7 điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng?


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com