Đề thi HK2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi

Đề thi HK2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi có mã đề thi A105, đề được dành cho các lớp 11 chuyên Vật lý, lớp 11 chuyên Hóa học, lớp 11 chuyên Sinh học, lớp 11 chuyên Tin học, đề thi gồm 24 câu trắc nghiệm (6 điểm) và 4 câu tự luận (4 điểm), thời gian làm bài thi là 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song với b.
B. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.
C. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song hoặc trùng với b.
D. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai véc tơ chỉ phương của chúng.
+ Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông tâm O, SA vuông góc với đáy, gọi I là trung điểm của SC. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. IO vuông góc với mp(ABCD).
B. BD vuông góc với SC.
C. mp(SBD) là mặt phẳng trung trực của đoạn AC.
D. mp(SAC) là mặt phẳng trung trực của đoạn BD.
+ Cho hình chóp S.ABC có cạnh đáy bằng a, đường cao SO = 2a, H là trung điểm của BC.
a) Chứng minh rằng: (SAH) vuông góc (SBC).
b) Gọi M là trung điểm của OH. Mặt phẳng (𝛼) qua M vuông góc với AH cắt hình chóp theo một thiết diện. Tính diện tích thiết diện vừa xác định.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]