Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Lê Quý Đôn – Quảng Ninh


Ngày 11 tháng 05 năm 2019, trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Toán dành cho học sinh khối lớp 10.

Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Lê Quý Đôn – Quảng Ninh có mã đề 101 được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận theo thang điểm 6:4, phần trắc nghiệm gồm 24 câu, phần tự luận gồm 3 câu, thời gian học sinh làm bài là 75 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Lê Quý Đôn – Quảng Ninh:
+ Tập nghiệm của bất phương trình 3x – 2y + 1 < 0 là?
A. Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng 3x – 2y + 1 = 0 (không bao gồm đường thẳng).
B. Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng 3x – 2y + 1 = 0 (bao gồm đường thẳng).
C. Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng 3x – 2y + 1 = 0 (bao gồm đường thẳng).
D. Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng 3x – 2y + 1 = 0 (không bao gồm đường thẳng).
[ads]
+ Muốn đo chiều cao của tháp chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận người ta lấy hai điểm A và B trên mặt đất có khoảng cách AB = 12 m cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế. Chân của giác kế có chiều cao h = 1,3m. Gọi D là đỉnh tháp và hai điểm A1, B1 cùng thẳng hàng với C1 thuộc chiều cao CD của tháp. Người ta đo được góc DA1C1 = 49° và DB1C1 = 35°. Chiều cao CD của tháp là? (làm tròn đến hàng phần trăm).
+ Đường tròn (C) có tâm I(−1;2) và cắt đường thẳng d: 3x – y – 15 = 0 theo một dây cung có độ dài bằng 6. Tìm phương trình đường tròn (C).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com