Đề thi thử Toán THPTQG 2019 trường THPT Lương Tài số 2 – Bắc Ninh lần 5

Ngày 16 tháng 06 năm 2019, trường THPT Lương Tài số 2, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm học 2018 – 2019 lần thứ 5 dành cho học sinh khối 12, đây cũng là kỳ thi thử THPTQG môn Toán cuối cùng của nhà trường trong năm học này.

Đề thi thử Toán THPTQG 2019 trường THPT Lương Tài số 2 – Bắc Ninh lần 5 có mã đề 132, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, học sinh có 90 phút để làm bài thi, đề thi gồm 6 trang, đề thi có đáp án mã đề 132, 209, 357, 485.

Trích dẫn đề thi thử Toán THPTQG 2019 trường THPT Lương Tài số 2 – Bắc Ninh lần 5:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x – 1)^2 + (y – 2)^2 + (z – 3)^2 = 16 và các điểm A(1;0;2), B(-1;2;2). Gọi (P) là mặt phẳng đi qua hai điểm A, B sao cho thiết diện của mặt phẳng (P) với mặt cầu (S) có diện tích nhỏ nhất. Khi viết phương trình (P) dưới dạng ax + by + cz + 3 = 0. Tính tổng T = a + b + c.
+ Cho hàm số y = f(x). Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số y = f(x) đạt cực trị tại x0 thì f'(x0) = 0.
B. Hàm số y = f(x) đạt cực trị tại x0 thì f”(x0) > 0 hoặc f”(x0) < 0.
C. Hàm số y = f(x) đạt cực trị tại x0 thì nó không có đạo hàm tại x0.
D. Nếu hàm số đạt cực trị tại x0 thì hàm số không có đạo hàm tại x0 hoặc f'(x0) = 0.
+ Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên [-1;3] và có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đã cho?
A. Hàm số đạt cực đại tại x = 0. B. Hàm số có 3 điểm cực trị.
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 3. D. Hàm số đạt cực đại tại x = 1.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]