Các dạng toán cực trị của hàm số thường gặp trong kỳ thi THPTQG

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh khối 12 tài liệu tuyển tập các dạng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán.

Tài liệu gồm 92 trang được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển chọn 132 câu trắc nghiệm cực trị của hàm số có đáp án và lời giải chi tiết từ các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán, đề tham khảo và đề minh họa THPT Quốc gia môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục lục tài liệu các dạng toán cực trị của hàm số thường gặp trong kỳ thi THPTQG:
PHẦN A. CÂU HỎI
+ Dạng 1. Tìm cực trị của hàm số dựa vào bảng biến thiên, đồ thị của hàm số đó (Trang 1).
+ Dạng 2. Tìm cực trị của hàm số khi biết y, y’ (Trang 5).
+ Dạng 3. Tìm m để hàm số đạt cực trị tại x = x0 (Trang 8).
+ Dạng 4. Tìm m để hàm số có n cực trị (Trang 10).
+ Dạng 5. Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị (Trang 11).
+ Dạng 6. Tìm m để hàm số có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước (Trang 12).
+ Dạng 7. Tam giác cực trị (Trang 14).
+ Dạng 8. Bài toán cực trị hàm số chứa dấu trị tuyệt đối (Trang 14).
+ Dạng 9. Tìm cực trị của hàm số f(u) khi biết bảng biến thiên, đồ thị f’(x) (Trang 17).


PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO
+ Dạng 1. Tìm cực trị của hàm số dựa vào bảng biến thiên, đồ thị của hàm số đó (Trang 21).
+ Dạng 2. Tìm cực trị của hàm số khi biết y, y’ (Trang 27).
+ Dạng 3. Tìm m để hàm số đạt cực trị tại x = x0 (Trang 40).
+ Dạng 4. Tìm m để hàm số có n cực trị (Trang 48).
+ Dạng 5. Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị (Trang 53).
+ Dạng 6. Tìm m để hàm số có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước (Trang 57).
+ Dạng 7. Tam giác cực trị (Trang 64).
+ Dạng 8. Bài toán cực trị hàm số chứa dấu trị tuyệt đối (Trang 68).
+ Dạng 9. Tìm cực trị của hàm số f(u) khi biết bảng biến thiên, đồ thị f’(x) (Trang 79).


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com