Các dạng toán tính đơn điệu của hàm số thường gặp trong kỳ thi THPTQG

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh khối 12 tài liệu tuyển tập các dạng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán.

Tài liệu gồm 59 trang được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển chọn 86 câu trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số có đáp án và lời giải chi tiết từ các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán, đề tham khảo và đề minh họa THPT Quốc gia môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục lục tài liệu các dạng toán tính đơn điệu của hàm số thường gặp trong kỳ thi THPTQG:
PHẦN A. CÂU HỎI
+ Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số thông qua bảng biến thiên, đồ thị (Trang 1).
+ Dạng 2. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số cho trước (Trang 3).
+ Dạng 3. Tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng xác định của nó (Trang 4).
+ Dạng 4. Tìm m để hàm số nhất biến đơn điệu trên khoảng cho trước (Trang 5).
+ Dạng 5. Tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên khoảng cho trước (Trang 6).
+ Dạng 6. Tìm m để hàm số khác đơn điệu trên khoảng cho trước (Trang 7).
+ Dạng 7. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u) khi biết đồ thị hàm số f’(x) (Trang 9).
+ Dạng 8. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u) + g(x) khi biết đồ thị, bảng biến thiên của hàm số f’(x) (Trang 12).


PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO
+ Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số thông qua bảng biến thiên, đồ thị (Trang 14).
+ Dạng 2. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số cho trước (Trang 18).
+ Dạng 3. Tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng xác định của nó (Trang 21).
+ Dạng 4. Tìm m để hàm số nhất biến đơn điệu trên khoảng cho trước (Trang 26).
+ Dạng 5. Tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên khoảng cho trước (Trang 28).
+ Dạng 6. Tìm m để hàm số khác đơn điệu trên khoảng cho trước (Trang 35).
+ Dạng 7. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u) khi biết đồ thị hàm số f’(x) (Trang 42).
+ Dạng 8. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u) + g(x) khi biết đồ thị, bảng biến thiên của hàm số f’(x) (Trang 52).


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com