Các dạng toán bất phương trình mũ và bất phương trình logarit thường gặp


Tài liệu gồm 50 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển chọn 104 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm chủ đề bất phương trình mũ và bất phương trình logarit thường gặp trong các đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán, các câu hỏi và bài tập đều có đáp án và lời giải chi tiết.

Mục lục tài liệu các dạng toán bất phương trình mũ và bất phương trình logarit thường gặp:
PHẦN A. CÂU HỎI
Dạng 1. Bất phương trình logarit.
Dạng 1.1 Bất phương trình cơ bản (Trang 1).
Dạng 1.1.1 Không cần biến đổi (Trang 1).
Dạng 1.1.2 Cần biến đổi (Trang 4).
Dạng 1.2 Kết hợp nhiều phương pháp đặt ẩn phụ, cô lập m, đánh giá (Trang 6).
Dạng 2. Bất phương trình mũ.
Dạng 2.1 Bất phương trình cơ bản (Trang 7).
Dạng 2.1.1 Không cần biến đổi (Trang 7).
Dạng 2.1.2 Cần biến đổi (Trang 10).
Dạng 2.3 Giải và biện luận một số bất phương trình khó và khác (Trang 11).
Dạng 2.3.1 Kết hợp nhiều phương pháp đặt ẩn phụ, cô lập m, đánh giá (Trang 11).
Dạng 2.3.2 Giải bất phương trình khi biết đồ thị của f’(x) (Trang 11).


PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO
Dạng 1. Bất phương trình logarit.
Dạng 1.1 Bất phương trình cơ bản (Trang 14).
Dạng 1.1.1 Không cần biến đổi (Trang 14).
Dạng 1.1.2 Cần biến đổi (Trang 20).
Dạng 1.2 Kết hợp nhiều phương pháp đặt ẩn phụ, cô lập m, đánh giá (Trang 24).
Dạng 2. Bất phương trình mũ.
Dạng 2.1 Bất phương trình cơ bản (Trang 34).
Dạng 2.1.1 Không cần biến đổi (Trang 34).
Dạng 2.1.2 Cần biến đổi (Trang 39).
Dạng 2.3 Giải và biện luận một số bất phương trình khó và khác (Trang 41).
Dạng 2.3.1 Kết hợp nhiều phương pháp đặt ẩn phụ, cô lập m, đánh giá (Trang 41).
Dạng 2.3.2 Giải bất phương trình khi biết đồ thị của f’(x) (Trang 46).Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com