Các dạng toán nguyên hàm thường gặp trong kỳ thi THPTQG


Tài liệu nguyên hàm và các phương pháp tìm nguyên hàm gồm 75 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương, tuyển tập các câu hỏi và bài toán trắc nghiệm chủ đề nguyên hàm cùng các vấn đề liên quan, có đáp án và lời giải chi tiết, các câu hỏi và bài toán được tác giả trích dẫn từ các đề thi THPT Quốc gia môn Toán những năm gần đây.

Khái quát nội dung tài liệu các dạng toán nguyên hàm thường gặp trong kỳ thi THPTQG:
PHẦN A. CÂU HỎI
Dạng 1. Nguyên hàm cơ bản (dùng bảng nguyên hàm) (Trang số 2).
+ Dạng 1.1 Tìm nguyên hàm cơ bản không có điều kiện (Trang số 2).
+ Dạng 1.2 Tìm nguyên hàm cơ bản có điều kiện (Trang số 11).
Dạng 2. Sử dụng phương pháp VI PHÂN để tìm nguyên hàm (Trang số 16).
+ Dạng 2.1 Tìm nguyên hàm không có điều kiện (Trang số 16).
+ Dạng 2.2 Tìm nguyên hàm có điều kiện (Trang số 17).
Dạng 3. Sử dụng phương pháp ĐỔI BIẾN để tìm nguyên hàm (Trang số 18).
+ Dạng 3.1 Tìm nguyên hàm không có điều kiện (Trang số 18).
+ Dạng 3.2 Tìm nguyên hàm có điều kiện (Trang số 21).
Dạng 4. Nguyên hàm từng phần (Trang số 22).
+ Dạng 4.1 Tìm nguyên hàm không có điều kiện (Trang số 22).
+ Dạng 4.2 Tìm nguyên hàm có điều kiện (Trang số 25).
Dạng 5. Sử dụng nguyên hàm để giải toán (Trang số 26).
Dạng 6. Một số bài toán khác liên quan đến nguyên hàm (Trang số 30).


PHẦN B. ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Dạng 1. Nguyên hàm cơ bản (dùng bảng nguyên hàm) (Trang số 33).
+ Dạng 1.1 Tìm nguyên hàm cơ bản không có điều kiện (Trang số 33).
+ Dạng 1.2 Tìm nguyên hàm cơ bản có điều kiện (Trang số 38).
Dạng 2. Sử dụng phương pháp VI PHÂN để tìm nguyên hàm (Trang số 44).
+ Dạng 2.1 Tìm nguyên hàm không có điều kiện (Trang số 44).
+ Dạng 2.2 Tìm nguyên hàm có điều kiện (Trang số 45).
Dạng 3. Sử dụng phương pháp ĐỔI BIẾN để tìm nguyên hàm (Trang số 47).
+ Dạng 3.1 Tìm nguyên hàm không có điều kiện (Trang số 47).
+ Dạng 3.2 Tìm nguyên hàm có điều kiện (Trang số 51).
Dạng 4. Nguyên hàm từng phần (Trang số 53).
+ Dạng 4.1 Tìm nguyên hàm không có điều kiện (Trang số 53).
+ Dạng 4.2 Tìm nguyên hàm có điều kiện (Trang số 57).
Dạng 5. Sử dụng nguyên hàm để giải toán (Trang số 60)
Dạng 6. Một số bài toán khác liên quan đến nguyên hàm (Trang số 69).

Tài liệu giúp quý thầy, cô giáo có nguồn bài tập chất lượng về nguyên hàm để tham khảo, các em học sinh học tốt chương trình Giải tích 12 chương 3 và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán.


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com
[gs-fb-comments]