Đề cương ôn tập HK1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Yên Hòa – Hà Nội

Đề cương ôn tập HK1 Toán 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội gồm 19 trang, chỉ rõ những nội dung kiến thức và bài tập Toán 11 học sinh cần nắm vững, để chuẩn bị cho các kỳ thi kiểm tra chất lượng quan trọng trong giai đoạn học kỳ 1 năm học 2019 – 2020: kỳ KSCL giữa HK1 Toán 11, kỳ thi HK1 Toán 11.

Khái quát nội dung đề cương ôn tập HK1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Yên Hòa – Hà Nội:
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I. PHẦN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11
Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
1. Hàm số lượng giác.
+ Tập xác định của hàm số.
+ Tính chất tuần hoàn, sự biến thiên, tính chẵn -lẻ của hàm số.
+ GTNN – GTLN của hàm số.
2. Phương trình lượng giác.
+ Phương trình lượng giác cơ bản.
+ Một số phương trình lượng giác đơn giản.
Chương 2: Tổ hợp và xác suất.
1. Tổ hợp.
+ Quy tắc cộng và quy tắc nhân.
+ Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.
+ Nhị thức Niu-tơn.
2. Xác suất.
+ Khái niệm về biến cố.
+ Công thức tính xác suất.
II. PHẦN HÌNH HỌC 11
1. Giao tuyến của hai mặt phẳng, giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng, thiết diện của hình chóp cắt bởi một mặt phẳng. Ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy.
2. Hai đường thẳng song song.
3. Đường thẳng song song với mặt phẳng.
4. Hai mặt phẳng song song.
[ads]
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG
I. PHẦN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11
TRẮC NGHIỆM
Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
Chương 2: Tổ hợp và xác suất.
TỰ LUẬN
Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
Chương 2: Tổ hợp và xác suất.
II. PHẦN HÌNH HỌC 11
TRẮC NGHIỆM
Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.
+ Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
+ Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song.
+ Đường thẳng song song với mặt phẳng.
+ Hai mặt phẳng song song.
TỰ LUẬN
Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.
+ Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
+ Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song.
+ Đường thẳng song song với mặt phẳng.
+ Hai mặt phẳng song song.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]