Đề kiểm tra chung Đại số 10 chương 1 – 2 năm 2019 – 2020 trường Trung Giã – Hà Nội

Với mục đích kiểm tra đánh giá chất lượng môn Toán đối với học sinh khối 10 giai đoạn giữa học kỳ 1 năm học 2019 – 2020, vừa qua, trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội đã tổ chức kỳ kiểm tra chung Đại số 10 chương 1 – 2.

Đề kiểm tra chung Đại số 10 chương 1 – 2 năm 2019 – 2020 trường Trung Giã – Hà Nội có mã đề 101, đề gồm có 02 trang với 25 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài là 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc các chủ đề: mệnh đề và tập hợp, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra chung Đại số 10 chương 1 – 2 năm 2019 – 2020 trường Trung Giã – Hà Nội:
+ Mệnh đề “tồn tạo x thuộc R sao cho x^2 = 3” khẳng định rằng?
A. Chỉ có một số thực có bình phương bằng 3.
B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3 .
C. Nếu x là số thực thì x^2 = 3.
D. Bình phương của mỗi số thực bằng 3.
[ads]
+ Lớp 10C (trường THPT Trung Giã – Hà Nội) có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hoá, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hoá, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hoá, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hoá. Hỏi số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hoá ) của lớp 10C là?
+ Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?
(I) Hãy đi nhanh lên!
(II) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
(III) 5 + 4 + 7 = 15.
(IV) Năm 2018 là năm nhuận.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]