Đề kiểm tra định kì HK1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Tủa Chùa – Điện Biên

Đề kiểm tra định kì học kì 1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên là đề kiểm tra một tiết Giải tích 12 chương 1: ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, đợt kiểm tra thuộc tiết 10 theo phân phối chương trình Toán 12. Đề kiểm tra có mã đề 477, đề gồm 03 trang với 14 câu trắc nghiệm và 02 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra định kì HK1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Tủa Chùa – Điện Biên:
+ Cho hàm số y = -x^3 – 6x^2 + (4m – 9)x + 4.
a. Tìm m để hàm số đạt cực đại tại x = 1.
b. Tìm m để hàm số đồng biến trên R.
[ads]
+ Cho hàm số y = x^3 – 2x^2 + x + 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (1/3;1).
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1;+∞).
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1/3;1).
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞;1/3).
+ Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]