Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Trung Giã – Hà Nội

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Trung Giã – Hà Nội có mã đề 121, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm với 25 câu hỏi và bài toán, đề thi gồm có 02 trang, thời gian học sinh làm bài là 45 phút (không tính khoảng thời gian giáo viên phát đề), nội dung kiểm tra thuộc chủ đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, đề kiểm tra có đáp án.

Ma trận đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Trung Giã – Hà Nội:

CâuNhận biếtThông hiểuVận dụng thấpVận dụng cao
1Tính đơn điệu của hàm số
2Cực trị của hàm số
3Cực trị của hàm số
4GTLN – GTNN của hàm số
5Tiệm cận của hàm số
6Đồ thị hàm số
7Tương giao đồ thị hàm số
8Tính đơn điệu của hàm số
9Tiệm cận của hàm số
10Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
11Tính đơn điệu của hàm số
12Cực trị của hàm số
13Cực trị của hàm số
14GTLN – GTNN của hàm số
15Tiệm cận của hàm số
16Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
17Tương giao đồ thị hàm số
18Tương giao đồ thị hàm số
19Tiệm cận của hàm số
20Tiếp tuyến với
đường cong
21Tính đơn điệu của hàm số
22Bài toán thực tế
23Tương giao đồ thị hàm số
24Đồ thị hàm số
25Đồ thị hàm số
Phân bổ10942

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]