Đề thi KSCL đầu năm Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Hải An – Hải Phòng

Tuần qua, trường THPT Hải An (Nam Hải, Hải An, Hải Phòng) đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2019 – 2020 môn Toán lớp 10, nhằm đánh giá tình hình học tập của học sinh khối 10 của nhà trường sau những tuần học đầu tiên.

Đề thi KSCL đầu năm Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Hải An – Hải Phòng có mã đề 134, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan hoàn toàn với 50 câu hỏi và bài toán, đề thi gồm có 01 trang, thời gian làm bài dành cho học sinh là 90 phút, nội dung kiểm tra nằm trong những chủ đề kiến thức Toán 10 mà học sinh vừa được học, đề kiểm tra có đáp án các mã đề 134, 210, 356, 483, 568, 641, 709, 897.
[ads]
Trích dẫn đề thi KSCL đầu năm Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Hải An – Hải Phòng:
+ Mệnh đề nào sau đây đúng:
A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương.
B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác vectơ 0 thì cùng phương.
C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.
D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.
+ Cho tam giác ABC có với các yếu tố trong hình vẽ bên (H1.1). Khi đó đẳng thức nào sau đây đúng?
+ Chọn khẳng định sai:
A. Nếu I là trung điểm đoạn AB thì AI + IB = AB.
B. Nếu I là trung điểm đoạn AB thì IA + BI = 0.
C. Nếu I là trung điểm đoạn AB thì AI + BI = 0.
D. Nếu I là trung điểm đoạn AB thì IA + IB = 0.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]