Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc


Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 năm học 2019 – 2020 trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc có mã đề 132, đề thi gồm 07 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, nội dung kiểm tra chủ yếu xoay quanh các kiến thức Toán 12 học sinh đã được học, bên cạnh đó có một số ít bài toán trong chương trình Toán 11, kỳ thi được diễn ra nhằm đánh giá chất lượng Toán 12 giai đoạn giữa học kỳ 1, đồng thời kiểm tra rèn luyện kiến thức hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán năm học 2019 – 2020.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc:
+ Đường dây điện 110 KV kéo từ trạm phát (điểm A) trong đất liền ra đảo (điểm C). Biết khoảng cách ngắn nhất từ C đến B là 60 km, khoảng cách từ A đến B là 100 km, mỗi km dây điện dưới nước chi phí là 100 triệu đồng, chi phí mỗi km dây điện trên bờ là 60 triệu đồng. Hỏi điểm G cách A bao nhiêu km để mắc dây điện từ A đến G rồi từ G đến C chi phí thấp nhất? (Đoạn AB trên bờ và đoạn GC dưới nước).
+ Biết các số x + 6y, 5x + 2y, 8x + y theo thứ tự lập thành cấp số cộng và các số 1, x – y, x – 7y theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Khi đó P = x + y có giá trị bằng?
[ads]
+ Cho hàm số f(x) = x^4 – 4x^2 + 3 có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hỏi phương trình (x^4 – 4x^2 + 3)^4 – 4(x^4 – 4x^2 + 3)^2 + 3 = 0 có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?
+ Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 1/(2f(x) – 1) là?
+ Từ tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số mà các chữ số đều khác 0, lấy ngẫu nhiên 1 số. Tính xác suất để lấy được số có mặt đúng 3 chữ số khác nhau.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com