Đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Lý Thánh Tông – Hà Nội


Đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Lý Thánh Tông – Hà Nội mã đề 001 gồm có 03 trang với 05 bài toán tự luận và 25 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn giữa học kỳ 1 năm học 2019 – 2020, đề khảo sát có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Lý Thánh Tông – Hà Nội:
+ Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh vật học thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng P(n) = 1440 – 60n (gam). Tính số lượng cá phải thả trên một đơn vị diện tích của hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều nhất?
[ads]
+ Trong không gian chỉ có 5 loại khối đa diện đều như hình vẽ. Khối tứ diện đều, khối lập phương, khối bát diện đều, hình 12 mặt đều, hình 20 mặt đều. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Mọi khối đa diện đều có số mặt là những số chia hết cho 4.
B. Khối lập phương và khối bát diện đều có cùng số cạnh.
C. Khối tứ diện đều và khối bát diện đều có số cạnh bằng nhau.
D. Khối mười hai mặt đều và khối hai mươi mặt đều có cùng số đỉnh.
+ Một chiếc bể inox có hình dạng khối hộp chữ nhật có thể tích 4m^3. Nếu tăng ba kích thước của chiếc bể đó lên 4 lần thì chiếc bể đó sẽ chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com