Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Khuyến – Bình Phước


Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Khuyến – Bình Phước là đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và chương 2, nội dung kiểm tra thuộc các chủ đề: mệnh đề và tập hợp, hàm số bậc nhất và bậc hai, đề có mã 101 và 102, đề gồm 02 trang với 10 câu trắc nghiệm và 02 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Khuyến – Bình Phước:
+ Xét tính chẵn lẻ của hàm số: y = 2x^4 – 6x^2. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng?
A. y là hàm số chẵn B. y là hàm số lẻ.
C. y là hàm số không có tính chẵn lẻ. D. y là hàm vừa chẵn vừa lẻ.
+ Một chiếc cổng hình parabol dạng y = -1/2.x^2 có chiều rộng của cổng vào là 8m. Hãy tính chiều cao của cổng.
[ads]
+ Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy viết giá trị gần đúng của √3 với độ chính xác d = 0,01.
+ Cho hàm số: y = -x^2 – 4x + 2.
a) Khảo sát và vẽ đồ thị (P) của hàm số.
b) Tìm m để (P) cắt d: y = -3/7.m + 2/5  tại hai điểm nằm về một phía của trục tung.
+ Cho tập hợp A = {x thuộc Z | -1 ≤ x ≤ 2}. Khi đó tập hợp A bằng với tập hợp.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com