Đề kiểm tra bài 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Phước Vĩnh – Bình Dương


Đề kiểm tra bài 1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Phước Vĩnh – Bình Dương nhằm mục đích kiểm tra kiến thức Đại số 10 chương 1 (mệnh đề và tập hợp) và Đại số 10 chương 2 (hàm số bậc nhất và bậc hai), đề gồm 02 trang với 10 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có mã đề 457.

Trích dẫn đề kiểm tra bài 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Phước Vĩnh – Bình Dương:
+ Cho hàm số y = -x^2 + 4x + 2 có đồ thị là parabol (P). Chọn kết luận đúng.
A. (P) có đỉnh I(4;2).
B. Hàm số nghịch biến trên R.
C. (P) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt.
D. (P) cắt trục Oy tại một điểm A(2;0).
[ads]
+ Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?
a) 2019 có phải là một số vô tỷ không?
b) 2x + 2 = 5.
c) √2 là một số hữu tỷ.
d) 8 chia hết cho 2.
e) Ước gì mình làm đúng hết bài!
+ Một của hàng buôn giày nhập một đôi với giá là 40 đôla. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x đôla thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua (120 – x) đôi. Hỏi của hàng bán một đôi giày giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com