Đề kiểm tra định kỳ ĐS&GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường An Lương Đông – TT Huế


Nhằm kiểm tra tổng kết nội dung hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, trường THPT An Lương Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đợt kiểm tra định kỳ Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra định kỳ ĐS&GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường An Lương Đông – TT Huế gồm 20 câu trắc nghiệm và 02 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra định kỳ ĐS&GT 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường An Lương Đông – TT Huế:
+ Chọn phát biểu đúng:
A. Các hàm số y = sinx, y = cosx, y = cotx đều là hàm số chẵn.
B. Các hàm số y = sinx, y = cosx, y = cotx đều là hàm số lẻ.
C. Các hàm số y = sinx, y = cotx, y = tanx đều là hàm số chẵn
D. Các hàm số y = sinx, y = cotx, y = tanx đều là hàm số lẻ.
[ads]
+ Nghiệm của phương trình tanx = -√3/3 được biểu diễn trên đường tròn lượng giác ở hình bên là những điểm nào?
A. Điểm F, điểm D. B. Điểm C, điểm F.
C. Điểm C, điểm D, điểm E, điểm F. D. Điểm E, điểm F.
+ Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 2(cosx)^2 + 2(m + 1)sinx.cosx = 2m – 3 có nghiệm thực.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com